Kasutaja uuring

FLEXISEQ®-i reaalsete kasutajate uuring leheküljelt Feierabend.de

 

FLEXISEQ-i on uuritud reaalses elus läbiviidud uuringus, milles osales Saksamaa tarbijaterühm internetilehelt Feierabend.de. Eakate seas korraldatud uuringus hinnatakse FLEXISEQ-i toimeid ja antakse ülevaade kasutajate arvamusest toote kasulikkuse ning omaduste kohta.

  

Tulemused: valu ja liigeste jäikuse leevenemine

 

Uuringu alguses hindasid osalejad oma valu tugevuseks keskmiselt 6,85 palli. (Kasutage valuskaalat: mõõtskaala 1 kuni 10-ni; võimaluse korral olgu skaala algus roheline, lõpp läheb järk-järgult üle punaseks.)

Kolmenädalane ravi vähendas valu keskmiselt 2,13 palli ehk 31,1%.

Uuringu alguses hindasid osalejad oma valu tugevuseks keskmiselt 5,29 palli.

Kolmenädalane ravi vähendas jäikust keskmiselt 1,52 palli ehk 28,7%.

 

Ohutus

Ainult 7 patsienti (4%) teatasid raviga seotud kõrvaltoimetest. Kõigil juhtudel oli tegemist kergete nahaärrituse nähtudega.

 

Uuring

  

   • Uuringusse kaasati 390 osalejat keskmise vanusega 65 aastat (43–89 aastat).
   • 390 osalejast olid 101 mehed ja 289 naised.
   • 334 (85%) olid kaasuvad haigused.
   • 318 (83%) osalejal oli osteoartroos rohkem kui ühes liigeses.
   • 177 osalejat katsetas FLEXISEQ-i kogu kolmenädalase perioodi kestel.

   Samuti teatasid osalejad ravivõtetest, mida nad osteoartroosi vastu kasutasid.

 

Algsest uuringurühmast kasutasid FLEXISEQ-i geeli vähemalt ühe korra 334 inimest; ühe, kahe ja kolme nädala pärast kasutas toodet endiselt vastavalt 333, 248 ja 177 inimest.

Osalejad kasutasid FLEXISEQ-i näidiseid sageli rohkem kui ühel liigesel.

 


 

Osalejate tagasiside

 

Osalejatelt saadud tagasiside analüüs

99% vastanutest teatas, et FLEXISEQ oli liigeste jäikuse vastu sama hea või parem kui muud osteoartroosi raviks mõeldud tooted.

97% vastanutest teatas, et FLEXISEQ oli valu vastu sama hea või parem kui muud tooted.

94% vastanutest teatas, et FLEXISEQ oli sama hästi või paremini talutav kui muud tooted.

69% patsientidest soovitaksid FLEXISEQ-i geeli sõbrale, olles seda kasutanud vaid kolm nädalat.

 

Arutelu

 

See küsimustikupõhine jälgimisuuring näitab, et FLEXISEQ on tõhus vahend eakatel osteoartroosiga seotud valu ja jäikuse leevendamiseks.

Kontrollimata uuringu tulemused näitavad, kuidas patsiendid tegelikus elus FLEXISEQ-i, aga ka teisi ravivõtteid kasutavad.

Vaatamata sellele, et uuring viidi läbi kontrollrühmata, vastavad valu ja jäikust iseloomustavad väärtused laias laastus FLEXISEQ-i kliinilistes uuringutes saadud andmetele: valu vähenemine 37,8% kuni 49,5% ning jäikuse vähenemine 24,2% kuni 43,8%.

Paljud küsimustikule vastajad teatasid muudest terviseprobleemidest, mis võivad olla seotud tavapärase valuraviga.

177 osalejat teatasid, et neil on kõrge vererõhk ja 41,4% neist kasutasid osteoartroosi vastu suukaudseid retseptiravimeid. Kui need ravimid on suukaudsed MSPVA-d (ravimite nimetusi ega toimeaineid ei täpsustatud), on leiul oluline tähendus, sest MSPVA-d võivad tõsta vererõhku ja nõrgendada vererõhuravimite toimet...

Kuna FLEXISEQ ei sisalda ravimeid, on see ohutu alternatiiv taolistele patsientidele nagu mainitud 41,4% patsientidest.

FLEXISEQ-i kasulikkust kinnitab ka Feierabend.de osalejate arvamustes peegelduv patsientide suur rahulolu.